Hälytysosasto

Hälytysosasto koostuu noin 25 aktiivisesta henkilöstä. Hälytyksiin osallistuvilla henkilöillä on vähintään 18 vuoden ikä ja lisäksi tulisi olla perehdyttäminen sekä sammutustyökurssi suoritettuna. Hälytysosaton päällystön muodostavat palokunnan päällikkö, varapäällikkö sekä yksikönjohtajat.

Koulutus
Harjoitukset järjestetään paloasemalla ja harjoituspaikoilla elokuusta toukokuuhun joka tiistai klo 18.00 alkaen. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan pidetään harjoituksia myös muina ajankohtina esim. viikonloppuisin. Harjoitusten ja koulutusten vetäjinä toimivat palokunnan päällystö, pelastuslaitoksen henkilökunta sekä eri alojen asiantuntijat. Harjoitusten keskimääräinen osallistujaluku on 15 henkilöa.

Hälyttäminen
Ivalon VPK toimii ensimmäisen lähdön sopimuspalokuntana ja on näin ollen lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Hälyttäminen tapahtuu tekstiviesteillä sekä Virve-puhelimilla.

Päivystäminen
VPK:n hälytysosasto päivystää kahden miehen vahvuudella viikonloppuisin perjantaista maanantaiaamuun sekä juhlapyhisin ja muina palopäällikön tarpeellisiksi katsomina aikoina.

Muu toiminta
Hälytysosasto osallistuu muiden osastojen tavoin aktiivisesti talkootoimintaan, joilla kerätään varoja mahdollisia hankintoja varten. Suurimpina ponnistuksina voitaneen mainita Inarinjärven Nanguvuonolla sijaitseva mökki sekä vuonna 2007 tammikuussa hankittu MB Vito miehistöauto. Tällä hetkellä Ivalon VPK:lla omana autona on WV Transporter.

Ivalon VPK ottaa jatkuvasti uusia jäseniä ja olet varmasti tervetullut hyvän ja hyödyllisen harrastuksen pariin. Ota siis yhteyttä toisaalla näillä sivulla olevilla tiedoilla tai tule tiistaisin oleviin harjoituksiin.

Osastot